Kunstnerne

Janne Schipper, 7/9/’96 (NL), er opvokset nord for Amsterdam. Hun har studeret Fine-Arts The Royal Academy Of Arts, Den Haag, Holland. I hendes kunstneriske arbejde søger hun efter en poetisk spænding, der ledes af kaos og det uforståelige der former vores virkelighed. Hun bruger forskellige medier. Blandt andet installationer, malerier, fotos, digte, forestillinger, lydværker, skulpturer og videoer.

Andreas Sahl Andersen, 4/12/’89 (DK), er opvokset i landsbyen Davinde, sydøst for Odense. Siden sin afgang fra ArtScience interfaculty The Royal Academy Of Arts og The Royal Conservatory, Den Haag, Holland, er Andreas flyttet tilbage til Davinde. Herfra arbejder han med sin kunst, på tværs af medier og genrer. Han er interesseret i mødet mellem vores lineært mekaniske forståelse af verden og dens komplekse natur.