Om

Manuelt graver vi et stort hul i jorden. Skovleløft efter spadestik, flyttes hullets indhold, bliver sorteret og arrangeret til samlet at udgøre et land-art kunstværk. Med en naturskøn grusgravs-sø som baggrund, bliver udgravningen en scene og de arbejdende bliver optrædende. 

Det er en tableau til den gennemgående transformation af landskabet og historien om indvindingen af grus. Fra dyrket jordbrug på naturlige, glidende bakker, efterladt af den seneste istids skurren og rivende smeltevandsfloder, til et arkipelag af menneskeskabte søer. På mange måder forekommer landskabet nu mere ”naturligt” og det er uendeligt mere artsrigt end en kornmark. Her rejser spørgsmålet sig – hvad anser vi som respektivt natur- og kulturlandskab? Når vi af den ene eller anden årsag er gået i gang med at grave jorden, åbner det for et nyt potentiale, et nyt momentum – vi har muligheden for at efterlade naturen i en bedre forfatning. Vores aftryk er et valg.